23.01.2014

Anteny ważek

Czułki (anteny) ważki

Ważki posiadają czułki szczecinowate, bardzo krótkie, 3–7 członowe.
Stanowią one organ węchu, receptor bodźców chemicznych oraz dotyku. Organem dotyku są także włoski znajdujące się na części "twarzowej".

"Poza olbrzymimi oczami, nie mniej ważnym czynnikiem w optymalnym locie jest kontrola szybkości. U ważek z przodu głowy, w miejscu bardzo dogodnym dla opływającego je strumienia powietrza, zainstalowane są dwie małe antenki. W czasie lotu strumień powietrza odchyla owe antenki do tyłu. Komórki czuciowe mierzą to wychylenie i przesyłają odpowiednie informacje do mózgu, gdzie z tych danych wyliczona zostaje własna szybkość względem otoczenia. Dla precyzyjnego lotu te antenki są niezbędnym urządzeniem".(źródło)
 
Czułki ważki pełnią także ważną rolę nawigacyjną podczas lotu!

 Co to są czułki (anteny) u owadów i jak są zbudowane?


Czułki (łac. antennae, lp antenna) – nitkowate lub palczaste narządy zmysłowe różnej budowy i pochodzenia, osadzone zwykle na głowie lub płacie głowowym wielu grup bezkręgowych organizmów zwierzęcych. Są bogato unerwione i ruchome. Czasami pełnią dodatkowe funkcje.
U stawonogów nazywane są antenami. U owadów są to parzyste przysadki osadzone poza czołem, na policzku w okolicy oka lub po stronie brzusznej.
Występują podstawowe dwa typy:
Czułki zaopatrzone są w receptory dotyku, węchu i smaku. Mogą mieć różną budowę w obrębie tego samego gatunku (dymorfizm płciowy) jak i w różnych fazach rozwojowych.

Budowa czułka (antenki) owadów:
  • trzonek  (scapus) - jednoczłonowy
  • nóżka  (pedicellus) - jednoczłonowy
  • wić, biczyk  (flagellum). Niektóre biczyki zakończone są buławką (clava). Biczyk z reguły jest wieloczłonowy
Samce mają czułki silniej wykształcone niż samice.
Owady nocne w stosunku do dziennych również posiadają czułki silniej wykształcone.
Kształt czułków jest ważną cechą systematyczną.

***********

Samce mają czułki silniej wykształcone niż samice!!!
Nim dotarł do mnie sens tej informacji przeszukiwałam zasoby swoich zdjęć w poszukiwaniu takiego, na którym czułki (lub choćby jeden czułek) byłyby dobrze widoczne. Wstawiłam także i to zdjęcie, lecz usunęłam ze względu na jego słabą ostrość .
A jednak wstawiam je jeszcze raz:

Głowa samicy szablaka wiosennego (wędrownego)

Zdjęcie nie jest zbyt wyraźne, ale dość dobrze widać oko złożone oraz przyoczko, a także czułki. Wydają się one znacznie krótsze niż na pozostałych zdjęciach. A to na pewno jest samica!
Możliwe, że rozmiar antenek u różnych gatunków ważek (tu: szablaków) jest inny, ale być może ich długość może być inna w zależności od płci.
Ha, zatem będę zwracała uwagę także i na ten szczegół w wyglądzie moich ważek!

czułki owadów, czułki ważki anteny, czułki ważek, antenki nawigacyjne, budowa czułków, ważki zachwycone czułki, czułki zdjęcia, czułki obrazy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz